Nordjysk Center for Kultur og Sundhed er et nyetableret netværk for et fremstormende forsknings-felt, hvor social- og sundhedssektoren samarbejder med kultursektoren om at tilrettelægge og gennemføre kulturprojekter, der skal medvirke til at helbrede eller øge livskvaliteten for almindelige borgere. Det er også et felt, der i den grad retter spotlyset på amatørkulturens aktiviteter.

 

 

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller KOL, som sygdommen kaldes i daglig tale, er ikke et emne, vi normalt forbinder med sang og musik. Oftest er beretninger om KOL præget af øv-ord som vejrtrækningsproblemer, rygerlunger og forringet livskvalitet. Den fortælling forsøger et sangkor i Greve nu at lave om på!

Greve Kommune har sammen med Lungepatientforeningen taget initiativ til at starte et kor for borgere med KOL.

Jeg er ved at oprette en forening til beskyttelse af uskyldige borgere imod lyd i det offentlige og private rum. Restauranter, cafeer, telefonkøer, tankstationer, lægetelefoner, 7-Eleven butikker. Overalt,”harcelerede jazzmusikeren Carsten Dahl for nylig på sin Facebook-profil. Udmeldingen affødte en heftig debat i tråden under teksten – både for og imod foreningen.

Dahl har en pointe: Der er tidspunkter, hvor stilhed er at foretrække frem for støj. Indimellem når vi vel alle et musikalsk mætningspunkt.

Vidste du

- at høreskader er en ny folkesygdom som kan ramme alle - også unge

- at cirka 800.000 danskere er ramt af hørenedsættelse

- at hørenedsættelse kan give både fysiske og psykiske følgeskader
- at mange høreskader kan forebygges

 

Seminarium på Linköpings Konsert & Kongress

söndagen den 18 september 2016, kl. 09.30-15.30

Ett seminarium om musikens betydelse för

barn och ungas utveckling!

 

 

 

 

AKKS har fået tildelt 100.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til udarbejdelsen af et litteraturreview over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken. Det er vi rigtig glade for, idet vi håber, at alle vores medlemmer og alle, både i og udenfor amatørmusikken, vil få glæde af en sådan oversigt over hvad, der faktisk findes af forskningsresultater i ind- og udland.

 

 

Musik er godt for børn og unges udvikling

Musik I Norden - MIN - satte ved en forskningskonference i Linköping i september fokus på musikkens betydning

for børn og unges udvikling. Fire forskere og professorer fortalte om den eksisterende forskning.

Samtidig klingede byen fra Svensk Blåsmusikfestival.

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musikundervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.

www.musikinorden.net

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.