AKKS har fået tildelt 100.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til udarbejdelsen af et litteraturreview over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken. Det er vi rigtig glade for, idet vi håber, at
alle vores medlemmer og alle, både i og udenfor amatør-
musikken, vil få glæde af en sådan oversigt over hvad,
der faktisk findes af forskningsresultater i ind- og udland.

 

Musik er godt for børn og unges udvikling

Musik I Norden - MIN - satte ved en forskningskonference i Linköping i september fokus på musikkens betydning

for børn og unges udvikling. Fire forskere og professorer
fortalte om den eksisterende forskning.

Samtidig klingede byen fra Svensk Blåsmusikfestival.

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man
ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset
instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer
kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad
gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musik-
undervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.net

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.