AKKS har fået tildelt 100.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik til udarbejdelsen af et litteraturreview over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken. Det er vi rigtig glade for, idet vi håber, at
alle vores medlemmer og alle, både i og udenfor amatør-
musikken, vil få glæde af en sådan oversigt over hvad,
der faktisk findes af forskningsresultater i ind- og udland.

 

Selve udarbejdelsen er lagt i hænderne på Sofie Holm Nielsen, der udover at være formand for SYNG har en kandidat i Pædagogisk Psykologi og Musikvidenskab og har arbejdet på flere forskningsprojekter bl.a. om El Sistema Danmark.

Og hvad er så et litteraturreview?  Det er en betegnelse i forskningskredse for en sammenfatning, der ikke kun indsamler den eksisterende litteratur på et område, men også går ind i indhold og sammenfatter og udleder pointer og perspektiverer.

Ideen er at man dermed får et praktisk redskab i arbejdet med at få viden om eksisterende forskningsresultater indenfor et område og samtidig et afsæt til at igangsætte manglende forskning. “Mod mere viden om amatørmusikken” er derfor også en del af det langsigtede arbejde med at få synliggjort amatørmusikkens mange dokumenterede positive effekter og muligheder.

Det er derfor også vigtigt, at den skrives i et formidlingsvenligt sprog og udgives både digitalt og på papir, så det kan markedsføres ikke kun i forskningsmiljøet, men også i amatørmusik- og amatørkulturmiljøet – ligesom i resten af musik- og kulturverdenen – med henblik på omtale og brug.

“Mod mere viden om amatørmusikken” vil efter planen blive offentliggjort i slutningen af 2017.

Sidder du inde med nogle input til Sofie i forbindelse med udarbejdelsen, er du meget velkommen til at kontakte hende på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Tekst af Susan Fazakerley

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.