MiB personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik og hjerneforskning var på programmet ved den den 7. verdenskonference
THE NEUROSCIENCES AND MUSIC

Konferencen blev afholdt den 18.-21. juni 2021 i Musikhuset i Aarhus med Center for Music in
the Brain (MIB) på Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium m.fl. som samarbejdspartnere.

I konferencen deltog ca. 350 deltagere heraf 55 speakers, og dertil ca. 300 forskere, der online præsenterede plancher med deres forskning ved såkaldte poster-sessions, hvor man virtuelt kunne besøge dem og tale med dem.

På grund af pandemien i verden deltog mange online, men heldigvis deltog ca. 75 i Aarhus. De mange speakers, forskere, professorer, Ph.D.-ere og anden baggrund præsenterede deres forskning. Den gik meget i retning af børns udfordringer, men bredt sagt blev ADHD, Alzheimer, Parkinson, udviklingsproblemer, problemer med hørelsen, og hjernens funktionsmåde behandlet.

Al forskningen anvendte lyd og musik, og forskerne præsenterede med kurver, søjler, diagrammer og hjernen i alle farver afhængig af områder der var aktiveret eller deaktiveret. Hver præsentation varede 15 koncentrerede minutter med efterfølgende diskussion. 55 forskere på 4 dage holdt i stram snor
af moderatorer, og online-teknikere der koblede alle til i tide. Meget professionelt.

Og tilhørernes hjerner blev udfordret til det maksimale! af de mange fagtermer.

 

Konferencen blev krydret med masser af musikoplevelser og fantastisk live musik - stammedanse, 'det intelligente kor', voksenkor, børneorkester med El Sistema-pædagogik, improvisationsjazz m.m.

Hovedarrangøren og initiativkraften bag denne og alle de tidligere konferencer er The Fondazione Mariani i Milano, Italien, der har til formål især at støtte forskning i børns neurologiske sygdomme.

Fremover vil der her på Videncenterets hjemmeside blive præsenteret eksempler fra konferencen på forskning, der kan berige amatørmusikken.

På konferencen deltog Musik i Nordens bestyrelsesmedlem Steen Finsen og forskningsmedarbejder Henriette Schøn.

Tekst: Steen Finsen og Henriette Schøn
Foto: MIB - Music in the Brain (der viser de ca. 40 tilknyttede forskere inkl. ca. 5 staff)

Læs mere:

https://musicinthebrain.au.dk - MIB - Music in the Brain

https://musikkons.dk/ - Det Jyske Musikkonservatorium

https://www.fondazione-mariani.org/en/ - The Fondazione Mariani

 

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.