Waves and coulars

 

Musik i Norden har netop færdiggjort et stort indsamlingsarbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

En forskningssamling 930 forskningsresultater - Forskningsindsamling af Musik er netop udgivet.

Indholdet i forskningsamlingen er opdelt i 4 grupper:

1. DIREKTION
I denne sektion af forskningssamlingen finder du alt, der er relateret til dirigentområdet

2. MUSIK & SUNDHED
Her i denne del af forskningssamlingen er der fokus på musik og menneskers sundhed

3. MUSIK & BØRN & UNGE
Her i tema nr. 40 i samlingen er der fokus på musikkens indflydelse på børn & unge

4. MUSIK & SÆRLIGE EMNER
I denne del af forskningssamlingen studeres musik og mange særlige emner. Disse emner er vigtige, men er lidt anderledes end ovenstående temaer, og har derfor fået egen kategori. 

Musik i Norden håber med sine aktiviteter på forskningsområdet, at dette kan være med til at løfte de musikalske kvaliteter i kor, orkestre og korps, og at vigtigheden af amatørmusikalsk aktivitet ses tydeligere

Læs mere og download forskningssamlingen ved at klikke her: 

 

Mere uddybende kan vi sige, at vores vision er at indsamle og fremme forskning inden for det frivillige amatørmusiklivs aktiviteter. Hvilken betydning har disse for den enkelte i en samfundsmæssig kontekst – med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.

Visionen særligt for så vidt angår direktion er at indsamle og fremme forskning inden for direktionens indflydelse på både den enkelte dirigent og på musikudøverne. Direktion af et orkester eller et kor grænser op til emner som musik- og teatervidenskab, psykologi, sociologi, pædagogik, didaktik, antropologi, retorik, kommunikation, ledelse, akustik, medicin, folkesundhed, ergonomi, audiologi, neurologi, hjerneforskning, arbejdsmarkedsstudier etc.

Mere viden om og uddannelse af dirigenter betyder bedre musikudøvelse. Så dirigenter og musikudøvere udgør et musikalsk økosystem – et musikalsk kredsløb.

Du finder forskningssamlinger HER

 

Tekst: Steen Finsen og Henriette Schøn
Uploaded: 30.12.2021

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.