Norsk musikkråd har gitt ut en svært spennende rapport.

Formålet med rapporten er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Det at disse gevinstene eksisterer gjør at det er vesentlig å legge til rette for deltagelse i
musikklivet. 

Deltagelse i musikklivet gir ikke bare et liv rikt på gode opplevelser.
Effekter dokumentert gjennom forskning vist til i dette notatet, og omfanget på forskningen,
tilsier at det å få flere til å delta i musikklivet vil gi uttelling for helse og læringsevne. 

Utgangspunktet bør være kunnskap om hva som er barrierer og motivasjonsfaktorer for å delta.
Myndighetenes virkemidler for å legge til rette for deltagelse bør stå i forhold til det som hindrer
og skaper muligheter for deltagelse.


Rapporten består av tre deler:

→ Den første delen er en gjennomgang av forskningen innenfor feltet, med bruk av databaser for
publisert forskning, og etter innspill og dialog med professor emeritus Even Ruud ved Universitetet i Oslo
og professor Peter Vuust som leder «Center for music and the brain» ved Århus universitet

→ Den andre delen avdekker barrierer og motivasjons faktorer for deltagelse i musikk basert
på en befolknings undersøkelse med 1007 deltagere utført av Norstat i november / desember 2020

→ Den tredje delen er en kartlegging av offentlige virkemidler for deltagelse i musikklivet.
I sum gir dette et grunnlag for å vurdere om myndighetenes virkemidler står i forhold til gevinstene det
er mulig å realisere ved at flere deltar i musikklivet, og om innretning av virkemidler står i forhold til det
som er barrierer og det som motiverer til deltagelse i musikklivet.

LÆS RAPPORTEN HER

SE VORES FORSKNINGSBIBLIOTEK HER

Fotos: Pixabay

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.