Seminarium på Linköpings Konsert & Kongress

söndagen den 18 september 2016, kl. 09.30-15.30

Ett seminarium om musikens betydelse för

barn och ungas utveckling!

 

 

 

 

 

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för barn och ungas utveckling har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser.

Syftet med seminariet i Linköping är att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse för barn och ungas utveckling samt att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning.

Fri entré!

Preliminärt schema för dagen

Kl. 09.30 Kaffe med smörgås

Kl. 10.00 Gunnel Fagius, Sångens betydelse för barn och unga

Kl. 11.00 Kulturprogram

Kl. 11.30 LiseLotte Hjortenhammar, Dudameleffekten –

en” kärlekshistoria” mellan dirigent ochorkester

Kl. 12.15 LUNCH

Kl. 13.00 Fredrik Ullén, Musik på hjärnan

Kl. 13.45 Föreläsning, Ännu ej fastställd!

Kl. 14.30 Kaffe och kaka

Kl. 14.45 Töres Theorell, Kultur som insats för folkhälsan – sammanfattning

Kl. 15.30 Avslutning

Info kontakt anmälan (fri entré – begränsat antal platser!)

www.kulturhalsa.se   Pelle Wistén  070-581 84 83

  

                 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk
 

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK
vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.